Etape din Evoluţia şcolii din Vizantea-Răzăşească

În secolul XIX, prin grija a doi călugări, în chiliile Mânăstirii “Vizantea”, s-au înfiinţat primele clase de elevi din comună, formată pe atunci din două sate (Vizantea-Răzăşească şi Vizantea-Mănăstirească), unde se înscriau băieţi şi fete în vârstă de până la 20 de ani. Învăţau doar scris-cititul şi socotitul până la 1000.

În anul 1903, între cele două sate, s-a construit o şcoală-tip “Spiru Haret” sub conducerea învăţătorului erudit Teodor Corneliu din Focsani. Durata cursurilor era de 5 ani, frecvenţa nefiind obligatorie. La inaugurarea şcolii, au venit toţi învăţătorii din satele de pe valea Putnei. Grupul de tineri învăţători, călări pe cai vrâncenesti, a ieşit înaintea lui Spiru Haret, “părintele şcolii româneşti”, venit să sfinţească ţărâna plaiurilor vizăntene.

La iniţiativa aceluiaşi învăţător, în anul 1923 s-a înfiinţat un post de învăţător şi în satul Vizantea-Răzăşească, pe care l-a ocupat Mironică Teodoraşcu, originar din Cîmpuri. Neexistând local de şcoală cursurile se desfăşurau în casele unor săteni. Între anii 1928-1936, d-l Mironică devine revizor şcolar, apoi inspector în Ministerul Educaţiei. El a rămas aici pană la sfârşitul vieţii, luminând mintea mai multor generaţii.

În timp, se construieşte un local de şcoală şi se măreşte numărul de elevi şi de clase, fiind angajaţi mai mulţi învăţători, care au contribuit cu dăruire la o bună pregătire a elevilor, dar şi la educarea sătenilor. În anul 1948 vine ca învăţător un absolvent al Şcolii Normale din Bârlad, Boboc Gheorghe. El va deveni director pentru mulţi ani, apoi inspector de biologie la Inspectoratul Judetean Vrancea, contribuind hotărâtor la devoltarea Şcolii Răzăşeasca. Îi datorăm respect şi recunostinţă pentru ceea ce a realizat aici. Ca director al şcolii, a trimis 109 referate, la minister, pe parcusul a 9 ani, obţinând suma de 500000 de lei (anul 1957) cu care, într-un timp record, s-a construit un local cu patru săli de clasă şi dependinţe. Din contribuţii locale s-au construit apoi o anexă cu alte cinci săli şi grădiniţă.

Odată cu înfiinţarea treptei I de liceu, la şcoala Vizantea-Răzăşească, devenită şcoală coordonatore, au frecventat elevi din cinci sate. Pentru elevi distanţele erau prea mari, aşa că a fost necesară construirea unui internat cu 50 de locuri, cantină şi sală de meditaţii. Astăzi această clădirea este sediul Primăriei comunei Vizantea-Livezi. Acţiunile şcolii, în special cele pe linie administrativă, au fost sprijinite de diferite instituţii şi persoane care au susţinut şi apreciat iniţiativele cadrelor didactice. S-a asfaltat curtea, s-a amenajat un teren de sport, s-a construit un bazin de înot sub îndrumarea regretatului profesor Urloiu Ion, director la această şcoală timp de 25 de ani. Menţionăm sprijinul Primariei care ne-a fost alături mereu, mai ales în renovarea şcolii, desfăşurată în ultimii doi ani. Avem acum un local cu aspect modern, care pe lângă săli de clasă include un Centru de Documentare şi Informare, un laborator de informatică, cabinete de specialitate şi sală de sport.

Dezvoltarea şcolii din Vizantea-Răzăşească s-a bazat pe eforturile cadrelor didactice care şi-au dedicat cariera educaţiei oamenilor din comuna noastră. Doamnele învăţătoare Maria Hălăciugă şi Tudoriţa Sandu şi-au început cariera aici şi aici predau şi astăzi. Profesorul Ionel Sandu, fost director şi primar, preotul Ionel Holbea, învăţătoarea Lucreţia Vătafu, sunt fii ai satului şi foşti elevi ai acestei şcoli. Aici şi-au început pregătirea şcolară profesorii universitari Constantin Dochiţoiu şi Cristinel Boboc, informaticienii Daniela Coman (SUA) şi Leontina Sandu (Uniunea Europeană), inginerii în construcţii nave maritime şi aeronave, Daniel şi Cătălin Urloiu, ziarista Andreea Gheorghe, avocata Oana Gheorghe, economista Maricica Bîznă şi mulţi alţii. Majoritatea salariaţiilor de la Primărie au fost elevi ai şcolii noastre.

Suntem mândri de absolvenţii nostri care s-au specializat în diferite domenii, dar şi de cei care au rămas în sat, au devenit buni gospodari, şi-au durat case frumoase şi duc mai departe tradiţiile satului răzăşesc de odinioară, pe unde a trecut Ştefan cel Mare şi Sfânt.

03 Aprilie 2009,
Prof. Urloiu Maria
Material tehnoredactat de Daniela Coman